روانشناسی فروش و ایجاد رونق در بازار
نام دوره: روانشناسی فروش و ایجاد رونق در بازار
دسته بندی: بازرگانی
تصویر مدرس
نام مدرس: آرمین سپیده دم
مدرک تحصیلی مدرس: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مدرس: پلیمر
زمان شروع: 12/05/1396
زمان پایان: 12/05/1396
هزینه دوره: 400000 ریال
وضعیت دوره: پایان دوره