قوانین و مقررات تامین اجتماعی
نام دوره: قوانین و مقررات تامین اجتماعی
دسته بندی: قانون کار،بیمه و تامین اجتماعی
تصویر مدرس
نام مدرس: محمود سبحانی
مدرک تحصیلی مدرس: کارشناسی
رشته تحصیلی مدرس: حسابداری
زمان شروع: 1396/05/26
زمان پایان: 1396/05/26
هزینه دوره: رایگان
وضعیت دوره: پایان دوره