زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی
نام دوره: زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی
دسته بندی: زبان
تصویر مدرس
نام مدرس: سید متین حسینی
مدرک تحصیلی مدرس: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مدرس: ادبیات انگلیسی
زمان شروع: 1396/07/17
زمان پایان: 1396/09/06
هزینه دوره: 900000 ریال
وضعیت دوره: در حال ثبت نام