مدیریت فروش در چرخه اقتصادی رکود و بحران
نام دوره: مدیریت فروش در چرخه اقتصادی رکود و بحران
دسته بندی: بازرگانی
تصویر مدرس
نام مدرس: موسی رضوانی چمن زمین
مدرک تحصیلی مدرس: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مدرس: بازرگانی
زمان شروع: 1397/06/15
زمان پایان: 1397/06/15
هزینه دوره: رایگان
وضعیت دوره: در حال ثبت نام