زبان آلمانی
نام دوره: زبان آلمانی
دسته بندی: زبان
تصویر مدرس
نام مدرس: ناتاشا فتحی
مدرک تحصیلی مدرس: کارشناسی
رشته تحصیلی مدرس: ---
زمان شروع: 22/07/1397
زمان پایان: 27/09/1397
هزینه دوره: 2000000 ریال
وضعیت دوره: در حال ثبت نام