بازیابی کد رهگیری
مواردی که با علامت * مشخص شده است الزامی می باشند.